Koncem dubna poskytne Evropský parlament pro Ukrajinu další obchodní preference

Podle vedoucího mise Ukrajiny k Evropské unii, velvyslanec Nicholas Tochitskaya proveden na 8. února na konci dubna 2017, Evropský parlament přijme návrh Evropské komise na zvýšení obchodní preference pro Ukrajinu. Podle něj dnes návrh na dodatečné preferenční cla je podle názoru Evropského parlamentu, a tato otázka by měla být považována na zasedání příslušného výboru, a pak evropští poslanci o něm diskutovat v plénu. Navíc N. Tochitsky zdůraznil, že Evropská rada přijme konečné rozhodnutí v této věci. Proto je obtížné předvídat konečnou lhůtu pro dokončení všech postupů. Odborníci naznačují, že proces bude odložen do konce dubna letošního roku.