Ukrajina by měla vytvořit moderní technologie v agro-průmyslovém komplexu

Ukrajinští agrárníci by měli instalovat moderní technologie v celém výrobním řetězci - od původního výrobce až po konečného spotřebitele, 22. února náměstek ministra agrární politiky a potravin Ukrajiny pro evropskou integraci, Olga Trofimtseva.

Vývoj prodejních trhů a podpora vývozu ukrajinských zemědělských produktů zůstává jedním z hlavních směrů práce ministerstva. Směr vývozu ukrajinského agrárního sektoru je rozhodujícím faktorem v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, uvedl Trofimtseva. Podle náměstka ministra je třeba pracovat na rozšíření objemu výroby zpracovaných výrobků s přidanou hodnotou ve struktuře zahraničního obchodu. Tvorba nových technologií v oblasti primárního zpracování a skladování je tedy jedním z nejdůležitějších nástrojů.