Zbytky antibiotik nalezených v ruské drůbeži

Výbor kontroly kvality zkontroloval kvalitu ruských drůbežích produktů. Zjistili, že jedna ze dvou vzorků obsahuje rezidua antibiotik. Odborníci vybrali 21 kusů chlazené drůbeže od nejprodávanějších domácích výrobců, aby ověřili dodržování základních požadavků na jakost. Maso je porovnáno 44 parametry, včetně počtu bakterií, zbytků antibiotik, polyfosforečnanů a chloru. Studie ukázala, že jedna ze tří kuřat splňuje zákonné požadavky na jakost a bezpečnost výrobků, stejně jako vyšší standardy Výboru, a proto mohou obdržet ruskou značku kvality.

Žádný z kuřecích vzorků nezjistil fosfát, který se používá jako přírůstek hmotnosti, a látky chlóru, které se používají k dezinfekci kuřat. Přesto, většina sledovaných slepic obsahovala antibiotika. Například dvě vzorky nosnic obsahovaly nepřijatelné množství tetracyklinů. Ostatní vzorky obsahovaly devět antimikrobiálních látek, jako jsou nitrofurany, chinolony a kokcidiostatika, které jsou v Rusku legálně povoleny, ale jsou přísně regulovány v zahraničí a mají negativní dopad na zdraví spotřebitelů. Kromě toho obsahovaly dva vzorky Smrtelné bakterie, jako je salmonella a listeria.

Na základě výsledků auditu výbor informoval příslušné vládní agentury, že je nutné změnit stávající pravidla a rozšířit seznam zakázaných antibiotik.